Dolap Çekiliş Katılım Koşulları

Şu tarihte değiştirildi Mon, 20 Mar 2023 şunda: 02:40 PM

 • Bu kampanya Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. tarafından MPİ’nin 30.01.2023 tarihli ve E-40453693-255.05.02-31773 sayılı yazısı ile izin kapsamı dışında düzenlenmektedir.
 • 13.03.2023 (Saat:18:00)-20.03.2023 (Saat:15.00) tarihleri arasında Türkiye genelinde Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’ye ait Dolap uygulamasını IOS veya Android işletim sistemli telefonlarına indirerek veya www.dolap.com (ücretsiz) internet sitesinde ad soyad, e-mail adresi, telefon bilgileri ile üye olduktan sonra uygulama içinden Dolap Club (ücretsiz) üyesi olan Dolap satıcıları kampanyalı ürün satışı yaptıklarında 50 puan, sattıkları ürüne ait kargoyu gönderici ödemeli gönderdiklerinde 50 puan, ürünlere tanımladıkları kupon kullanılarak alışveriş yapıldığında 50 puan kazanarak, uygulama içinde yer alan Dolap Club sayfasındaki çekilişe katıl butonuna tıkladıklarında her 50 puan karşılığında 1 çekiliş hakkı kazanacaklardır.
 • Çekiliş 22.03.2023 tarihinde gerçekleşecek ve çekiliş sonuçları 26.03.2023 @dolap Instagram hesabında ve Dolap uygulamasında yayınlanacaktır.
 • Çekiliş sonucunda 10 kişi Talihlilerin Dolap Satıcı Hesaplarının Trendyol Dolap Instagram Hesabında Yayınlanması Ödülü (*Çekiliş talihlilerinin Dolap Satıcı Hesapları, Trendyol Dolap Instagram Hesabında 03.05.2023 tarihine kadar story olarak paylaşılacaktır. İkramiye kullanım hakkını talihliden başkası kullanamaz.) ikramiyesi kazanacaktır.
 • Katılımcılar hediyelerini nakit karşılığı olarak talep edemez, haklarını devredemez ve satamaz.
 • Ödül kazanan kişi, mutlaka iletişim bilgilerini eksiksiz şekilde en geç 10.04.2023 tarihine kadar @dolap Instagram sayfasına DM (Direct Mesaj) yoluyla iletilmeli veya Dolap tarafından gönderilen email’e dönüş yapmalıdır. Aksi takdirde hakkını kaybeder.
 • Çekilişe katılan katılımcılar, kendileri ile iletişim bilgileri kullanılarak iletişime geçilmesini peşinen kabul etmiş sayılır.
 • Kampanyaya sadece bireysel kullanıcılar katılabilir. Bir kurum, kuruluş, topluluk ya da internet sitesi adına/adıyla kampanyaya katılan kullanıcılar ödül kazanamaz ve kesinlikle hak iddia edemezler.
 • Kampanyadan sorumlu kişi Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’dir.
 • Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. ve U2 Tanıtım ve Promosyon Hizmetleri Tic.Ltd.Şti. çalışanları ile 18 yaşından küçük olanlar düzenlenen kampanyaya katılamayacaklardır, katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu ikramiyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.
 • Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’ye kampanya öncesinde/süresince/sonrasında fikri ve teknik destek sağlayan, ikincil ve üçüncül derecede kampanya ile bağlantılı şirket çalışanları kampanyaya katılamazlar. Katılmış olsalar dahi hediye kazanmaları halinde bu hediyeler kendilerine teslim edilmeyecektir.
 • Başvuru sahipleri, kampanyaya katılmakla ve önceden belirlenmiş hediyelere hak kazanmakla, katılım koşulları ve gizlilik kurallarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt eder.
 • Başvuru sahipleri, kampanya boyunca her katılımları sırasında, kampanyanın güncellenmiş maddelerini kabul etmiş sayılmaktadırlar.
 • Katılımlar, mahremiyet, reklam hakları veya fikri mülkiyet hakları da dâhil olmak fakat bunlarla kısıtlı olmamak üzere, bir başkasının haklarını ihlal etmemeli, şiddet unsuru içermemeli, telif hakkı ihlali oluşturmamalı veya bu hakları ihlal eden herhangi bir malzeme içermemelidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde tüm sorumluluk başvuru sahibine aittir.
 • Paylaşımlar, uygunsuz, ahlaki değerlere aykırı, müstehcen, menfur, suç unsuru, hakaret, iftira veya küçük düşürücü unsurlar içeren içeriklerden oluşmamalıdır.
 • Paylaşımlar herhangi bir gruba veya bir bireye karşı bağnazlık, ırkçılık, nefret veya zarara teşvik eden veya cinsiyet, din, milliyet, cinsel kimlik veya yaş ayrımcılığına yönelten içerik içermemelidir.
 • Katılımcılar çekilişe katılmakla Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. tarafından kişisel bilgilerinin toplanmasına ve saklanmasına rıza göstermiş sayılırlar.
 • Katılımcılar paylaşmış olduğu kişisel verilerinin işlenmesine açıkça muvafakat ettiğini, verilerin işlenmesi ile başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yürürlükte olan ve/veya olacak tüm mevzuat kapsamında verilerin kaydedilmesini, depolanmasını, muhafaza edilmesini, açıklanmasını, aktarılmasını, sınıflandırılması ya da kullanılması, engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade ettiğini, anladığını kabul eder. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. tarafından kayıt ve muhafaza edilmesine itiraz etmeyeceklerini ve bunun karşılığında her ne ad altında olursa olsun hiçbir bedel talep etmeyeceklerini, kesin olarak ve geriye dönülemez surette kabul ve taahhüt ederler.
 • Katılımcı, kendisinden başka hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir bilgi veya görsel materyali iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, paylaşımı yükleyen/gönderen; her türlü bilgiyi/belgeyi paylaşan kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını ve kampanyayı düzenleyen ajansın ve kampanya sahibi firmanın bu nedenle uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul ederler.
 • Katılımcılar, Sınai Mülkiyet Kanunu, Fikri Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer tüm ilgili yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt ederler. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülüklerden tamamen ve münhasıran katılımcı sorumlu olacaktır.
 • Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. kampanya katılım sırasında oluşabilecek teknik aksaklıklardan ve oluşabilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.
 • Kampanyaya katılanlar Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş.’nin iş bu Katılım Koşulları’nda tesis ve ilan ettiği kuralları şimdiden kabul ederler. Katılımcıların kampanya Kurallarına uyup uymadıklarının denetim ve değerlendirilmesi münhasıran Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. tarafından yapılacaktır.
 • Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, katılımcının o güne kadarki bütün kampanya verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde katılımcının bütün kampanya verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.
 • Kampanya neticesinde belirlenecek kazanan katılımcı, isminin Trendyolcom sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşılacak olan içeriklerde açıklanmasını kabul etmiş olur.
 • Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. kampanya Katılım Koşulları’na uygun davranılıp davranılmadığını dilediği şekilde değerlendirme ve denetleme hakkını saklı tutmaktadır.
 • Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta Dsm Grup Danışmanlık İletişim ve Satış Ticaret A.Ş. her türlü kayıtları esas alınacaktır.


Bu makale sizin için faydalı oldu mu?

Harika!

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Üzgünüz! Size yardımcı olamadık

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz

Bu makaleyi nasıl iyileştirebileceğimizi bize bildirin!

Nedenlerden en az birini seçin

Geri bildirim gönderildi

Çabanızı takdir ediyoruz ve makaleyi düzeltmeye çalışacağız